Palvelut saneerauskohteisiin

Toteutamme seuraavat saumaukseen liittyvät työt

 • Uusintasaumaukset
 • Entisen sauman poisto ja hionta
 • Taustavilloituksen tarkistus
 • Pohjanauhoitus ja primerointi
 • Uudelleensaumaus
 • Jätteiden poiskuljetus
 • Lisätyöt
 • Sauman avarrus
 • Sauman villoitus
 • Kovat saumat elastisiksi esim. parvekkeiden pielisaumat
 • Pienimuotoiset purkutyöt esim. seinällä olevat puuritilät sekä pensaiden ja muun saumaustyötä haittaavan kasvillisuuden poisto
 • Haitta-aineet uusintasaumauksissa

Hyvä tietää ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan uusintasaumausta kiinteistöissä

PCB:n, lyijyn ja asbestin tutkiminen

Ennen vuotta 1979 valmistuneen talon saumoista on otettava näytteet mahdollisen PCB:n määrittämiseksi. 1989 tai sitä ennen valmistuneen talon saumoista on otettava näytteet mahdollisen lyijyn määrittämiseksi.

Jos näytteestä todetaan PCB:tä, ei lyijyä tarvitse erikseen tutkia.

Vanhojen elementtitalojen saumoista voi löytyä PCB:tä tai lyijyä, vaikka saumat olisivat jo kertaalleen uusittu. PCB- ja lyijypitoisuudet on selvitettävä näissäkin tapauksissa, kunnes tutkimustulos osoittaa haitta-ainepitoisuuksien alittumista.

Jos sauman PCB- tai lyijypitoisuus ylittää sallitun määrän, tulee vanhan massan poisto tehdä erityisiä ohjeita noudattaen (Ratu 82–0382).

Palokatkojen tarkastukset ja kunnossapito

Vanhojen kiinteistöjen palo-osastointien ongelmana ovat yleensä ”piilevät puutteet”, jotka yleensä ovat olleet kiinteistön valmistumisesta saakka. Toinen käytännön ongelma on uusien asennusten myötä rikottujen läpivientien jälkitiivistykset, jotka ovat joko kokonaan tekemättä tai toteutettu väärin (yleinen käsitys on usein, että nämä paikat ovat kunnossa).

Asiantuntijan suorittama kartoitus keskittyy näihin ongelmakohtiin sisältäen kuitenkin samalla rakennuksen palo-osastointien kokonaisvaltaisen tarkastelun rakennusluvan mukaisten osastointirajojen pohjalta. Samalla otetaan huomioon suoritetut muutokset, ennakoidaan tilojen käyttäjien tulevia tarpeita, valitaan kunnossapitoa helpottavia ratkaisuja ja ohjeistetaan oikeaoppiseen tekemiseen.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä palo-osastointien tarkastuspaikoista, joissa puutteita ilmenee:

 • Kaapelinousukeskukset / -linjat (lattia tai seinät), sähköpääkeskus, kaapelireitit (kellarikerroksien seinäläpiviennit ja putkitunnelit) sekä tärkeät laitetilat / konesalit (korotetun lattian alla)
 • IV-konehuoneet ja kuilut (kuilujen seinät, palopellit)
 • Palo-osastoina toimivat varastotilat (kellarikerrokset, ullakot) / palokuormaa
 • Palo-ovien yläpuoliset linjat (alakaton takana)
 • Palo-ovet ja -luukut: sulkeutuvat ja salpautuvat