Referenssit

Vuosi 2021

Pie­tar­saaren sai­raala / Malmin kiin­teistö Oy Uusin­ta­saumaus 1300jm

Abc ja S-Market Ähtäri / Rakennus Jaskari Oy Palo­kat­kojen suun­nittelu ja asennus (Saneeraus)

Lie­lahden päi­väkoti Tampere / Rakennus K.karhu Oy Palo­katkot ja sau­maustyöt (Uudis­kohde)

Pis­palan Koulu Tampere / Rakennus K.Karhu Oy ilma­tii­vis­tykset (Tkr, contega ikkuna-ovi jär­jes­telmä) Palo­katko sau­maukset (Saneeraus)

As Oy urpuhaka uusin­ta­saumaus ja van­hojen ilman­vaihto kanavien peit­tä­minen (Saneeraus)

Vaasan sai­raan­hoi­to­piirin F-osasto / Rakennus K.Karhu palo­katkot ja silikoni sau­maukset leik­kaus­sa­leissa (Saneeraus)

Evi­järven van­husten pal­ve­lukoti / Rkl Her­nes­niemi Oy  palo­katkot (Saneeraus)

Vel­jekset kes­kisen hotellin jul­ki­sivun uudelleen saumaus / Raken­nus­liike Onnela Oy (Saneeraus)

Ker­rostalo Närpiö jul­kisivu samaukset / RS-Bygg Oy (Uudis­kohde)

Mirkan teh­taiden laa­jennus jul­kisivu sau­maukset / B.I Klemets Oy (Laa­jennus)

Akus­tiikka levyjen asennus suun­nit­telija toi­mistoon Seinäjoella.


Lisäksi muita koh­teita Poh­jan­maalla ja Pirkanmaalla.